Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaf ze dadelijk aan een bedelaar. Een man aan de haven, ziende dat hij zwaar werk kon verrichten, gaf hem wat voedsel en een slaapplaats in de schuur, waarvoor Dieudonné zoo dankbaar was dat hij van morgen tot avond voor hem zwoegde. Hij lette op wat er van hem verlangd werd en al wat hij te doen kreeg deed hij met goeden wil. Ook de buren hielp hij bij moeilijk werk, zoodat hij hier en daar geroepen werd. Nooit vroeg hij iets, daarom lachten de menschen tegen hem, zeggend dat hij braaf was, en gaven hem een kleinigheid. Een jaar later, zonder ooit loon gevraagd te hebben, had hij genoeg om een winkeltje te huren, waar hij van alles verkocht, meestal borgde en ook dikwijls iets voor niets gaf wanneer een klant kwam zonder geld. Toch ging het hem voorspoedig en dit vonden de menschen zoo onbegrijpelijk, dat zij het hoofd schudden en vroegen of hier de duivel in het spel was. Dieudonné lachte er om en zeide: Ik gebruik niet meer dan ik noodig heb, daarom houd ik voor anderen over.

Het is overbodig zijn geschiedenis te herhalen, want een ieder heeft wel gehoord van den zwarten Dieudonné, die zonder kleeren uit de wildernis kwam en tien jaar later de aanzienlijkste

Sluiten