Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

burger van de Groote Republiek was. Er bestaan verschillende lezingen van zijn levensloop, zooals te verwachten in een buitengewoon geval. Slechts enkelen spraken met louter bewondering over hem, de meesten beschouwden zijn merkwaardige opkomst als een raadsel, waarin sluwheid, bedrog of tooverij moest schuilen. Het viel niemand in dat men, met een schoon geweten den plicht aan den naaste vervullende, een hooge plaats in den staat kan bereiken. Toch was er geen tijdgenoot die zijn rechtschapenheid betwijfelde. Maar zelfs zijn bewonderaars verheelden hun verbazing niet dat een zwarte zich in zulke mate kon onderscheiden. Hij werd geprezen omdat hij nooit iets vroeg en nooit meer nam dan hij noodig had, geëerd omdat hij altijd duidelijk uitsprak wat naar zijn meening recht of onrecht was, bemind omdat hij altijd vriendelijk gaf wat hem gevraagd werd.

Geen wonder dat Dieudonné al voor zijn veertigste jaar eenige keeren hoofd van de Groote Republiek was geweest, want daarvoor koos men in den regel den rechtschapenste, die tevens verstandig was. In den beginne hadden zwaartillenden ach en wee geroepen over den ondergang der beschaving, wanneer een zwarte

Sluiten