Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een groote leegte geven, want ik heb haar nog altijd hef als op den eersten dag.

Ziedaar het treurspelpunt van het geval. Maar welk is dit tragisch punt in den driehoek, a, b of c? Gemakkelijk te vatten is het niet. En Anton kwam om het nog moeilijker te maken.

Ja, Anton kwam, de grens der alledaagschheid werd overschreden. Toen op een avond Andries de kamer binnentrad zat hij daar in zijn stoel. Zij schudden elkaar de hand en Andries vroeg: Wel? Anton antwoordde: Je zult al vermoed hebben, dat de band tusschen haar en mij niet verbroken is. Ik begrijp, mijn beste vrind, dat ik geen recht hier meer kan laten gelden, maar je weet zoo goed als ik dat men de liefde niet uit het hart kan rukken. En toen ik eens dacht waaraan jij je recht ontleent, kon ik het verlangen om haar weer te zien niet meer beheerschen. Wees gerust, ik blijf maar kort.

Andries peinsde. Toen sprak hij: Onze rechten wegen misschien gelijk. Maar het komt mij voor dat Anastasia Anton meer dan mij telt. Het is dus billijk, dat ik je je plaats weer inruim.

Het mag billijk heeten naar menschelijk oordeel, was het antwoord, voor mijn omstandigheden geldt een andere maat. Een gebarsten

Sluiten