Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63. Twee radeloze vloten

Ook de Boeglanders waren aan boord van hun schepen enigszins ano St'g geworden toen zij de vlotten met de apen naderbij zagen komen Eerst

vreedT* ^ V' S gr00<s,e verbazi"9 aangezien, maar toen zij he vreedzame tafereel met meer aandacht hadden bekeken, waren zij op de

naar Ji 6 9&'*ome"' er beslist een list achter schuilde! Want als je eerst

die Vlntt ,enLd knjgshaftige Boe9,andse schepen keek en dan ineens naa d e Vlotten rne kippen en apen er op, die al maar dichterbij kwamen en geringste vrees toonden, dan- kon het wel niet anders of je beareeo hele en me* dle V| °jlen.iets geheimzinnigs in zijn schild voerde Een alaevis erIsrrhWarr,ng V°'9deu dai? De bemanningen van de baggermolens de v cluh hir 6n u6 breekmachines' alsmede de leden van de aan boord Ziiededen eherSt te. 'amme.ren' wa"* hadden geen kanonnen oorlogschepen voto" kwem^6" ^ °°k °nmiddelliik k—, zodat de

welt °°k aan boord daarvan heerste verwarring, want men wist niet ] welke wapens men tegen de wankele vlotten moest gebruiken. Het had geen

srhi»*m 66,1 kan°n °P Sen kif? met dich<e °9en ‘e r|chten. En een torpedo af I dre T a3p’,Was al eve" onzinnig. Daar dreven nu de vreselijke

dreigende en glimmende oorlogsschepen! De vlotten kwamen steeds dichterbij en cfe situatie werd hoe langer hoe angstiger. De opperkapitein deed een paar !g 7en °Pst,Jgen. Waarom dat wist hij zelf ook niet goed, want voor de I 9 W3S eVf"Lm,n een duideliik doel voorhanden. En bovendien werd i iedereen zo vreselijk zenuwachtig van het gebulder van de motoren vlak

wordenZdnat h! °P ‘ °9?nbjk dat be,an9rijke besluiten genomen moesten I ze zaoén dat ^Tt™ sterker werd. De apen waren intussen, toen !

rZ®,Zagen dat ze ,met terugkonden begonnen te kermen van angst en geheel

bnderStoedreef J* redeloze wind ze steeds dichter naar de radeloze Boeg- |

Sluiten