Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELS NEEMT DE LEIDING

de beroemde filmster. Mariene stond op, ze danste met den zeerover en veegde het tennisveld aan.

„Ha, die baanveger!” riep Wim. Conny zond hem een nijdige blik toe en Els deed haar best, om niet te hard te lachen. Conny had nog geen woord tegen de drie meisjes gesproken en Els merkte wel, dat ze het bezoek van die drie vreemde snoeshanen helemaal niet op prjjs stelde.

„Kom Mieltje,” zei Wim, „nu wij een solo!”

De twee jongens speelden een snelle foxtrot en het klonk werkelijk aardig. Mieltje speelde lang niet slecht op zijn banjo. Joop, die door niemand gevraagd was, dwaalde rond over het tennisveld.

„’t Is wel leuk,” zei ze, „maar de stemming zit er nog niet in. We moeten es een beetje gek gaan doen. Doe je mee, Els?”

„Wat moet ik dan doen?” vroeg Els, die het liever niet al te gek wilde maken.

„Jij, als zigeunerin, moet het goede voorbeeld geven. Ga Mariene Dietrich de hand lezen.”

Els voelde er eerst niet veel voor, maar Wim en Mieltje drongen zo aan, dat ze eindelijk toegaf.

„Je moet zeggen,” drong Wim aan: „Schone Mariene, mag ik u de toekomst voorspellen? En dan gaan we er allemaal omheen staan, en dan voorspel je haar elf kinderen en een tweeling. Als je zigeunerin bent, moet je ook wat doèn.”

Els gaf toe. Mariene Dietrich zat weer in haar leunstoel en Els maakte een diepe buiging voor haar en zei:

„Schone Mariene, mag ik uw hand, om uit de lijnen uw toekomst te voorspellen?”

Conny keek niet erg vriendelijk, maar de anderen, die er om heen kwamen staan, riepen: „Vooruit! Geef je hand, Marleentje! Toe, Conny!”

„Elf kinderen, hoor Els!” fluisterde Joop.

Sluiten