Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN ALLERGELUKKIGSTE OPLOSSING

ontwikkelde zich nu een vinnig gesprek. De drie ouders deden al hun best om de beide jongens duidelijk te maken, dat een kamp in een omgeving, die je goed meende te kennen, maar die ongetwijfeld verrassingen zou opleveren als je je er wat beter in verdiepte, niet zo gewoon was als zij wel meenden. De beide vrienden op hun beurt trachtten hun ouders duidelijk te maken dat zo’n kamp helemaal niet strookte met de verbijsterende dingen die zij gedroomd hadden te zullen beleven.

Heus jongelui , zo besloot de havenmeester zijn betoog, „een week of vier aan het water is het mooiste wat je je kan indenken. De rivier is geen dag eender. Je zeilt met een beetje gunstig weer met je boot zo naar Hoek van Holland. Wat moet je meer! Vier weken in de onmiddellijke nabijheid van water en bos....”

„Bos?”, zei Hans geringschattend, een ogenblik alle beleefdheid uit het oog verliezend.

„Nu ja, ik overdrijf misschien een beetje met mijn pogingen jullie voor mijn plan te winnen, maar de wilgen zijn daar welig opgeschoten. Het lijkt hier en daar werkelijk wel wat op een bos. Wil je wel geloven, dat ik zélf wel zin zou hebben om eens een poosje daar te kamperen.”

Havenmeester Brandsma kon praten wat hij wilde, de jongens lieten zich niet vangen, zodat ze die morgen niet tot een oplossing kwamen.

„Gaan jullie vanmiddag eerst maar eens poolshoogte nemen.

Je kunt vrij over de schuur en het terrein beschikken. Het is ons gelukt, van den eigenaar daartoe toestemming te krijgen.”

Zo waren de laatste woorden van Kees’ vader.

De jongens beloofden, dat zij in ieder geval eens een kijkje, zouden nemen. Diezelfde middag al trokken zij er op uit. Niet ' omdat zij ook maar een ogenblik meenden dat de havenmeester wel eens gelijk kon hebben, maar meer omdat zij voelden dat ie beleefdheid eiste dat zij het plan van Kees’ vader zo maar liet naast zich neer konden leggen. De eerste indruk was allergunstigst, Kees vader had niet te veel gezegd. Het terrein

Sluiten