Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN ALLERGELUKKIGSTE OPLOSSING

„Dat kan wel. Laat mij nu ook eens een keer geestdriftig zijn. Of is avonturen ruiken speciaal jou vak?”

„Helemaal niet. Ik mag lijden dat je gelijk hebt. Dan hebben wij tenminste geen strop aan de business van Mr. William.’-

„Juist. Laten wij nu onze vaders gaan vertellen dat wij de zaak onderzocht hebben en bereid zijn het risico van de onderneming op ons te nemen”, stelde Kees, min of meer deftig doend voor.

„Niets vertellen van die sleutel geschiedenis?”

„Natuurlijk niet.”

„En hoe moeten wij er in komen?”

„Je denkt toch niet dat twee leerlingen van de hoogste klasse van de Ambrachtsschool veel moeite zullen hebben met zo’n ordinair slot?”, vroeg Kees.

„Als wij er maar geen kwaad mee kunnen”, antwoordde Hans voorzichtig.

„Welneen. De eigenaar weet zelf niet eens van een slot af, Degene die dat slot op die deur gemaakt heeft, heeft helemaal geen eigendomsrechten op de loods. Die hebben wij wel, nog wel voor vier Weken. Wij zullen ons toch niet door zoiets onzichtbaars als dien slotenaanbrenger laten weerhouden zeker?”

Hans liet zich overtuigen en zij spraken af dat zij de rest van de dag zouden gebruiken om de verschillende kampbenodigheden in orde te brengen, aan te schaffen of op te zoeken. De andere morgen vroeg zou dan het avontuur beginnen,

„Denk er aan, Hans, thuis ook mondje dicht 1”

„Natuurlijk!”

De ouders van de beide vrienden konden niet vermoeden dat het geestdriftig verslag dat de jongens van de omgeving waar zij de vacantie gingen doorbrengen gaven, een geheel andere oorzaak had dan zij wel dachten. Pas veel later zouden zij daarvan op de hoogte worden gesteld. Maar toen zaten de vrienden gewikkeld in een avontuur zo geheimzinnig, dat zij er jaren later nog met gretigheid en ook wel met een lichte huivering aan zouden terugdenken, Voorlopig wist niemand iets

Sluiten