Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN VERRASSENDE ONTKNOPING

verlies aan eigen lichaam wordt gevoeld, hoe meer grootheid er van ons gevraagd wordt om het te dragen. Een verlies dat je niet aangrijpt, dat je niet pakt, is geen verlies. Pas als het de vitaalste belangen van je eigen bestaan dreigt aan te tasten, dan is er sprake van groot verlies. En dan zal ook moeten blijken in hoeverre men een dapper mens is.”

„Inspecteur Blok schijnt minder tegen zijn verlies te kunnen”, zei Kees, alweer met iets van zijn oude opgewektheid.

„Vergeet niet dat zijn eer als speurder op het spel staat, jongens”, waarschuwde oom Henri. „Er is een tere zaak, voor een politieman niet minder dan voor ons. Snelheid alleen kan de eer van inspecteur Blok redden.”

De jongens begrepen het en zwegen weer.

^ Zij zouden nog veel moeten leren, dat hadden zij wel gemerkt in de afgelopen dagen.

Intussen suisde de wagen over de weg.

In de bochten helden zij over. Wat kon dié inspecteur rijden!

„Waar zijn we ergens, oom?”, vroeg Hans.

„In de buurt van Zundert.”

„Nog ver van de grens?”

„Nog zowat een kilometer of twaalf, meen ik.”

Nu pas maakte zich enige opwinding van de jongens meester.

Dit was een echte jacht, een jacht op mensen, ’t Was juist, zoals oom Henri gezegd had. Alles zou nu afhangen van snelheid. Maar terwijl de jongens zich met dergelijke overwegingen bezig hielden, scheen de inspecteur te begrijpen dat dit snelle rijden heel mooi was, maar dat hij op deze manier heel gemakkelijk de vluchtelingen zou kunnen voorbijrijden. Hij verminderde zijn snelheid en beduidde de achterinzittenden, dat zij op de weg moesten letten. Het werd nu een gespannen uitzien. Al spoedig bleek, dat het niet zo gemakkelijk zou wezen de vluchtelingen te ontdekken. Want er was een meer dan' druk verkeer in beide richtingen. Toch deden zij 1 allemaal hun best. Met een kalm gangetje, vergeleken bij de vaart die zij gehad hadden, reden zij door het dorp Zundert,

Sluiten