Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CURATEELE

lingen zelve voortvloeide”. Deze duidelijke bepaling behoeft geen naderen uitleg.

Tot slot nog een opmerking.

Onze wetgeving gaat er van uit, dat iedere krankzinnige onder curateele behoort te staan. Dit moet men bij al het bovenstaande wèl in gedachten houden. Bij het lezen van de gegeven voorbeelden zou men anders licht kunnen meenen: het is toch ongerijmd dat iemand, die „zóó gek” is, dat hij dergelijke zotte dingen doet, geldige overeenkomsten kan sluiten. Het antwoord op deze ontboezeming luidt: iemand die „zóó gek” is behoort schielijk onder curateele gesteld te worden; hierdoor verliest hij zijn handelingsbekwaamheid en kan hij geen onaantastbare overeenkomsten meer sluiten.

SUPPL.

Sluiten