Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PSYCHIATER TEGENOVER DE NEDERLANDSCHE WET

BIJLAGE 2.

OVERZICHT DER STRAFFEN EN MAATREGELEN, WELKE VOLGENS HET WETBOEK VAN STRAF RECHT KUNNEN WORDEN OPGELEGD

I. NORMALE VOLWASSENEN

A. HOOFDSTRAFFEN

Gevangenisstraf

Minimum i dag voor alle gevallen. Maximum wordt bij de verschillende delicten apart aangegeven. Dit maximum kan ten hoogste zijn levenslang of 20 jaar.

De gevangene kan na verloop van twee derden van zijn straftijd, doch op zijn vroegst na 9 maanden, voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld.

Hechtenis

Minimum 1 dag. Maximum bij de verschillende delicten aangegeven. Dit maximum kan ten hoogste zijn 1 jaar, soms 1 jaar en drie maanden.

Geldboete

Minimum jo ets. Geen algemeen maximum.

Wordt in het desbetreffende artikel geen of een te lage geldboete genoemd, dan kan bij betrekkenjk lichte gevallen toch geldboete van ten hoogste j 10.000,- worden opgelegd, tenzij op het feit een hoogere straf is gesteld dan 6 jaar gevangenisstraf.

Bij veroordeeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf of voorwaardelijke hechtenis kan tevens steeds geldboete worden opgelegd van ten hoogste ƒ 4.000,-.

B. BIJKOMENDE STRAFFEN

Deze kunnen alleen tezamen met een der hoofdstraffen worden opgelegd.

Plaatsing in een Rijkswerkinrichting Alleen toepasselijk voor landloopers, souteneurs en dienstweigeraars en bij openbare dronkenschap bij derde of volgende herhaling.

VERBEURD VERKLARING Ontzetting uit bepaalde rechten Openbaarmaking van de uitspraak

SUPPL.

Sluiten