Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PSYCHIATER TEGENOVER DE NEDERLANDSCHE WET

tredingen, 12 maanden bij misdrijven en eenige ernstigere overtredingen.

De straf van plaatsing in een tuchtschool kan voorwaardelijk worden opgelegd; regeling in het algemeen als bij volwassenen. Toepasselijk tot 18 jaar.

Geldboete

Bij misdrijven kan geldboete steeds, bij overtreding alleen in geval van recidive binnen twee jaar, worden opgelegd. Minimum jo ets; maximum ƒ 90,-, soms ƒ 120,-. Toepasselijk tot 18 jaar; bij kinderen tusschen 16 en 18 jaar kan ook de gewone geldboete als bij volwassenen worden opgelegd.

Berisping

Toepasselijk voor misdrijven en overtredingen, bij misdrijven tot 14 jaar, bij overtredingen tot 18 jaar.

Ter beschikking stelling

Toepasselijk tot 18 jaar bij sommige overtredingen ingeval van recidive (voor kinderen onder 14 jaar geldt een zwaardere recidive-eisch) en bij misdrijven. De terbeschikkingstelling kan ook voorwaardelijk worden opgelegd.

Dit is de meest ingrijpende maatregel welke met betrekking tot minderjarigen kan worden genomen. Als wijze van tenuitvoerlegging is mogelijk: opneming in een rijks- of particulier gesticht of toevertrouwing van het kind aan een vereeniging, die het kind in een gesticht of in gezins-,,verpleging” kan plaatsen.

Ter beschikking stelling eindigt met de meerderjarigheid. Eerder - voorwaardelijk of onvoorwaardelijk - ontslag is mogelijk; onvoorwaardelijk ontslag wordt zelden gegeven.

Bij ter beschikking stelling voor een misdrijf waarop ge-, vangenisstraf van 3 jaar of meer is gesteld, kan tevens gevangenisstraf worden opgelegd, te ondergaan na afloop der ter beschikking stelling. Bij goed gedrag kan de tenuitvoerlegging van deze gevangenisstraf worden opgeschort.

Berechting als volwassenen Bij uitzondering kunnen kinderen tussen 16 en 18 jaar worden berecht als volwassenen. Dit geschiedt alleen bij kinderen die feitelijk reeds volwassen zijn.

5UPPL.

Sluiten