Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EERSTE REIS VAN SINDBAD DE ZEEMAN

Zoo bracht Sindbad een groot gedeelte van den dag door in droevige overpeinzing. Hij wist maar al te goed dat de slangen hem vandaag of morgen toch wel zouden krijgen, ’t Liep tegen den middag toen hij in zijn onmiddellijke nabijheid opeens een luiden plof hoorde. Verbaasd keek Sindbad in de richting vanwaar het geluid kwam en daar zag hij tot zijn verbazing een groot stuk rauw vleesch liggen. Even later kwam er weer een stuk vleesch naa$ beneden, dat vlak voor Sindbad terecht kwam. Nij begreep hij echter meteen waar die halve koeien vandaan kwamen. Vroeger had hij reizigers wel eens hooren vertellen dat er ergens een heel diepe vallei was, waar niemand in kon komen. De bodem van dezen afgrond lag vol met kostbare diamanten.Om die nu te bemachtigen wierpen de kooplui stukken vleesch naar beneden. De diamanten drukten nu in het weeke vleesch. Als de arenden, die in deze streek wonen het vleesch nu meevoeren naar hun nest, dan hebben de kooplieden niets anders meer te doen dan 4e arenden met veel lawaai uit hun nest te jagen. Sindbad keek eens naar boven, maar de kooplieden kon hij niet onderscheiden omdat de wolken de, kom van de bergen bedekten.

Sluiten