Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is in het algemeen niet aanbevelenswaardig om [iet zwemmen te leeren, zonder leermeester. Dat wil zeggen buiten een zweminrichting, waar officieel gediplomeerde zwemmeesters hun vak uitoefenen.

Niettemin.bestaat er op het oogenblik nog niet overal de gelegenheid om zwemles te nemen, terwijl er toch wel water in de buurt is, waar behoorlijk gezwommen kan

worden. .

Hiervoor is in de eerste plaats deze „Kleine Zwemschool” bestemd.

Maar het boekje kan ook, naar wij hopen, gebruikt worden door hen, die les krijgen, omdat datgene, wat hier behandeld wordt, die lessen aanvult, c.q. ondersteunt.

Het is niet zoo gemakkelijk zwemmen te leeren door zelfoefening : daarbij moeten verschillende moeilijkheden worden overwonnen. Nochtans is het aantal van hen, die zich door zelfoefening het zwemmen hebben eigen gemaakt vrij groot. En het merkwaardige is, dat die zelfgeoefende zwemmers meestal lang geen slechte zwemmers zijn.

Hetgeen veroorzaakt wordt door het feit, dat het normale zwemmen, dat is dus het zwemmen van den buikslag (schoolslag) eigenlijk een volkomen natuurlijke beweging is : het uittrappen van de beenen om drijvende te blijven, het naar voren strekken der armen en die daarna spreidend terugbrengen aan het lichaam om vooruit te komen. En omdat het een natuurlijke beweging is zal het, dat leert het boekje duidelijk, niet moeilijk zijn om het elementaire begrip van het zwemmen bij te brengen.

/OORREDE

Sluiten