Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer nauwkeurig berekend, door het opmeten van een z.g. basis (A—B op afb. 21) en het bepalen van de hoeken, die de verschillende richtingen tusschen de punten vormen. Zoo wordt allereerst de plaats van de op afb. 21 met 1 en 2 aangeduide punten uitgerekend en vandaaruit die der andere.

Vanuit elk dier punten worden weer de hoeken tusschen

de richtingen naar nabijgelegen kerktorens en andere gebouwen bepaald en door dat voor een zelfde toren vanuit verschillende punten te doen, kan ook daarvan de plaats berekend worden.

De instrumenten, waarmee de richtingen bepaald worden, zijn de theodolieten; ze zijn van een kijker voorzien en kunnen tot een in uiterst kleine deelen van graden afgelezen worden. Op deze wijze is van tal van punten over het geheele land de plaats zorgvuldig berekend, terwijl daarvoor slechts één afstand gemeten behoefde te worden.

Het inteekenen der verdere details lijkt vaak op de wijze,

Sluiten