Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het maken van wegkaarten bestaan twee goede methodes. De eerste, die voor ons gewoonlijk het meest geschikt is, is o.a. steeds door Sven Hedin en Horace Kephart, den schrijver van hèt buitenlevenboek „Camping and Wood-

i tuinen ~ /

Wegkaart van een tocht door de duinen Afb. 22

(Ongeveer halve ware grootte)

üraft” gebruikt. Je teekent daarbij zooveel mogelijk van de benedenkant van je papier naar boven en kiest in overeenstemming daarmee de Noordriehting. evenwijdig aan een van ie zijden van het papier. Afb. 22 laat een dergelijke kaart zien. Bij de punten, waar de richting verandert, is telkens binnen een cirkeltje een cijfer aangegeven. De afstand tusschen iie punten wordt in de middelste van de drie kolommen aan-

Sluiten