Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het uitzetten van hoeken.

20. Geef een rechthoekig speelterrein aan van de voorgeschreven afmetingen (V).

De breedte van kanalen en rivieren.

21. Bepaal de breedte van een rivier. Meet de stroomsnelheid en — op eenige plaatsen — de diepte en bereken hieruit de waterverplaatsing (V).

Kaartschetsen.

22. Maak op groote schaal een plattegrond van het groepshuis en op kleinere schaal een schetskaart van het groepshuis, het er bij'behoorénde terreintje en de naaste omgeving(VI).

23. . Vergroot een gedeelte van de tot je beschikking staande

kaart en geef bizonderheden aan, die daar niet op voorkomen.

24. Maak een schetskaart van het kampterrein (VI, VII).

25. Breng een meer of ven in kaart (van de wal, of op het water, VI).

26. Bepaal de afstand en richting tusschen twee op voldoende afstand gelegen punten met een wijd uitzicht (zoo noodig met behulp van een eenvoudige wegkaart). Geef beide punten op papier aan en bepaal en teeken vanuit elk punt de richting naar in de omtrek gelegen dorpen, watertorens e.d. Voor elke toren enz., die uit beide waarnemingspunten zichtbaar is, worden zoodoende twee richtingslijnen verkregen, waarvan het snijpunt de juiste plaats op de kaart aangeeft. Bij gunstige waarnemingspunten kan zoodoende een overzichtskaart voor een groot gebied verkregen worden.

27. Vervaardig een goede kaart van het terrein, waar geregeld verkenningsspelen e.d. worden gehouden (VII).

Wegkaarten.

28. Maak een wegkaart van het terrein, waar je doortrekt. (Er is daarbij uiteraard geen goede kaart beschikbaar) (VIII).

29. Oefening binnenshuis: naar een verhaal over een expeditie maakt ieder een schetskaart.

30. Gebruik wegkaarten bij opdrachten voor tochten e.d.

„Met het Verkennen worden de bezigheden en kenmerkende eigenschappen van woudloopers, ontdekkingsreizigers en pioniers bedoeld".

„Het Verkennen Voorde zooveel mogelijk geïnstrueerd door beoefening, spelen en wedstrijden”.

Vit „Scouting for Boys” („Het Verkennen voor Jongens”) van

Lord Baden Powell of Gilwell.

Sluiten