Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZAAL 4

48 MISSALE, Amersfoort ca. 1464.

Byvanck, Oudheidk. Jaarboek 3e Serie XI, 1931 bl. 4.

Apeldoorn, R.K. Seminarie.

49 GETIJDENBOEK, Utrecht ca. 1460.

Byvanck, La miniature dans les Pays Bas Septentrionaux p. 121 et fig. 215—215.

Berlin, Preuss. Staatsbibliothek Hs. Germ. oct. 648.

50 GETIJDENBOEK, ca. 1465.

Middelburg, Zeeuwsch Genootschap 107.

51 GETIJDENBOEK, ca. 1465, van Mechteld Rutgers, St. Pieters¬

gasthuis Amersfoort.

Utrecht, Aartsbissch. Museum 28.

52 GETIJDENBOEK, ca. 1465.

Utrecht, Pastoor E. Lagerwey.

53 AUGUSTINUS, Opuscula, ca. 1460. Afkomstig uit het Regu¬

lierenklooster te Utrecht.

Utrecht, Univ. Bibl. Hs. 63.

54 AUGUSTINUS, Expositio super Psalterio I, ca. 1460.

Afkomstig uit het Regulierenklooster te Utrecht.

Utrecht, Univ. Bibl. Hs. 48.

Sluiten