Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel vroeger bloeien en zaad geven. In bet kort: met de Oostenrijkse Flora heeft Glusius nog meer dan met de Spaanse de botanie tot zelfstandig vak van wetenschap ge* maakt en geheel ontheven van de ondergeschikte rol, die de plantkunde als hulpwetenschap van de medicijnen altijd had gespeeld.

Van bizondere betekenis is de Historia Stirp. Pannon., omdat Glusius een belangrijk deel daarvan heeft ingeruimd voor de toen-ter-tijd uit het Oosten geïmporteerde gewassen. Daar is bij voorbeeld te vermelden de Laurierkers (Prunus Laurocerasus L.), waarvan in 1574 pas de vruchten, in 1576 een plant aan Glusius werd gezonden, waarvan in 1583 een exemplaar bij Dr. Aicholtz bloeide. Daar is de Paardenkastanje (Aesculus Hippocastanum L.), die Glusius als eerste botanist zag, al was de bloei hem nog onbekend. Daar is als derde de Plataan (Platanus orientalis L.).

Maar van nog meer betekenis haast dan deze heester en deze bomen zijn de bolgewassen, die Clusius hier voor het eerst beschrijft, alleen al door hun aantal. Vermeld mogen worden: Iris susiana L. (1573), Stembergia lutea Schuit., Narcissus Tazetta L., Allium ophioscorodon Don., Allium ascalonicum L. (alle 1575), Crocus Maesiacus Ker., Ranunculus asiaticus L. (1580), Muscari moschatum W., talrijke dubbele en enkele Anemonen enz., enz.

Behalve de boven opgesomde planten verdient een aparte vermelding de later en nog steeds zo bekende Tulp. Daar deze bolplant in de loop der geschiedenis zozeer van zich heeft doen spreken, de aanleiding van komen en gaan van fortuinen is geweest, een handel in het leven heeft geroepen, zo fantastisch als er geen tweede in planten is aan te wijzen, daar dit bolgewas nog steeds ons land een unieke plaats bezorgt en hij nog altijd een der grootste sieraden vormt, niet alleen van de bollenvelden, maar van welhaast elke vooij aarstuin, mag een uitvoeriger behandeling van wat Clusius deed voor de Tulp hier niet achterwege blijven; te meer, daar hij deze bizonder heeft bestudeerd, ernstig naar een wetenschappelijke behandeling

Sluiten