Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ervan streeft, zodat het hoofstuk over de Tulpen tot een der beste moet worden gerekend.

Hier stijgt Clusius verre uit boven de beschrijvende plantkunde zonder meer. Hier liggen leidende gedachten aan het onderzoek ten grondslag en worden in causaal verband de waargenomen verschijnselen samengevat. Hier heeft Clusius baanbrekende pioniersarbeid verricht, die vaak vergeten, maar nog nimmer overschat is!

Clusius verdeelt in zijn Oostenrijkse Flora de tuintulpen in twee soorten: praecox en serotina, met een tussenvorm dubia. De door hem praecoces genoemde stemmen geheel overeen met de nog steeds in het wild voorkomende Tulipa praecox Ten., dus de kleine, vroege soorten. De meer forse, latere Serotinae gelijken min 0f meer op Tulipa Gesneriana L.

De onderverdeling bracht Clusius aan naar de kleur van de bloemen: a. enkelkleurig en wel geel, rood, wit en paars; b. bonte, in dezelfde tinten onderverdeeld. Bij de Serotinae komen wit en paars slechts sporadisch voor.

Toen Clusius van de Tulpensoorten, na ze in Wenen in zijn eigen tuin en in die van Aicholtz te hebben uitgeplant, later het gewonnen zaad uitzaaide, kon hij vaststellen, dat bij het genus praecox de kleur onvast was, vooral bij de van witte gewonnen zaailingen. Daarentegen ontdekte hij. dat de kleur bij broedbollen geheel overeenkomstig was met die bij de moederplant. Ook constateerde hij, dat niet-bloeibare bollen slechts één blad hadden, maar „wanneer dit zich begint uit te vouwen en ook een tweede, daarin opgerold, verschijnt, dan is er hoop, dat er dat jaar ook een bloem zal komen, tenzij de nachtvorst of een ander door de beet van insecten ontstaan kwaad hem vernietigt”.

Aan de Oostenrijkse Flora was oorspronkelijk een klein supplement toegevoegd: „Appendix eorum, quae postea ab auctore sunt observata”, enkele notities, aanvullingen bij het werk. Toen Clusius echter ontdekte, hoeveel zetfouten er in het werk waren blijven staan en dat zelfs platen verwisseld waren, heeft hij in plaats van dit supple-

Sluiten