Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met de burgerij bad hij weinig te maken en met het vlot studentenleven kon bij zich niet inlaten. Hem bleef dus weinig anders dan zichzelf, zijn tuin en zijn studie, zijn collega’s en zijn vrienden.

Met zichzelf had hij veel te stellen in deze tijd: de genezing van het been vorderde niet of langzaam, door zijn tandeloosheid begon hij aan de maag te sukkelen, hetgeen van niet geringe invloed was op zijn humeur. Zijn oude gelijkmoedigheid begon hem een weinig te verlaten, hij werd mopperig en knorrig. Bovendien verdroeg hij het Hollandse klimaat, de meer dan ellendige ligging van het vochtige Leiden, waar de atmosfeer door het door de wolindustrie verontreinigde water werd bedorven, maar heel slecht. En tenslotte voegde zich nog als toppunt van rampzaligheid daarbij een aanval van de derdedaagse koorts.

Met zijn tuin trof hij het ook al niet. Het vochtige voorjaar, de natte zomer van 1594 bedierven zijn bolgewassen, in de winter hadden de muizen zich aan zijn kostbare tulpen te goed gedaan! Bovendien werd hem het plezier in zijn kwekerij in hoge mate vergald door de schandelijke wijze, waarop men misbruik maakte van zijn bekende vrijgevigheid, vooral toen hij bemerkte, dat sommigen de bollen, die ze hem hadden afgebedeld, weer voor grof geld verkochten. Zo stuitte hem dit alles tegen de borst, dat hij er over dacht zijn gehele liefhebberij aan de kant te doen. Toen hij later, door bittere ervaring wijzer geworden, weigerde zijn bollen maar aan iedereen af te staan, deinsde men er niet voor terug het geweigerde te ontvreemden en in zijn afwezigheid of bij nacht de planten uit te rukken!

En ook met zijn werk vlotte het niet. Het zesde en laatste boek der verzamelde werken schoot nog steeds niet op. De houtsneden, die nog moesten worden toegevoegd, kwamen maar niet klaar.

Met de collega’s, met de functionarissen van de universiteit kon hij het ook al niet best vinden. Jan van Hout beledigde hem, naar hij oordeelde, op grove wijze. Met Paauw kreeg hij moeilijkheden wegens diens arrogantie

Sluiten