Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de serie PATRIA verscheen:

J. C. Mollema, DE REIS OM DE WERELD VAN OLIVIER VAN NOORT 1598—1601

Dr. D. J. H. ter Horst, FRANCISCUS LIEVENS KER9TEMAN Het leven van een 18 e-eeu w s chen avonturier

Dr. E. C. Godée Molsbergen, JAN VAN RIEBEECK EN ZIJN TIJD Een stuk 17e-eeuws Oost-Indië

Dr. F. W. Stapel DE OOSTINDISCHE COMPAGNIE EN AUSTRALIË L. C. Vrijman, SLAVENHALERS EN SLAVENHANDEL

Dr. A. C. J. de Vrankrijker, HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN IN NEDERLAND IN DE GOUDEN EEUW

Dr. Maurits Sabbe, DE MEESTERS VAN DEN GULDEN PASSER Christoffel Plantin, Aartsdrukker van Philips II, en zijn opvolgers, de Moretnssen

Dr. H. A. Enno van Gelder, NEDERLAND SINDS DE ZESTIENDE EEUW

Joh. W. A. Naber, ONBETREDEN PADEN VAN ONS KOLONIAAL VERLEDEN 1816—1873

Dirk J. Balfoort, HET MUZIEKLEVEN IN NEDERLAND IN DE 17db EN 18de EEUW

Dr C. J. Guibal, JOHAN WILLEM FRISO EN ZIJN TIJD

/. C. M. Warnsinek, DRIE 17db-EEUWSCHE ADMIRAALS Piet Heyn — Witte de With — Jan Evertsen

Dr. J. Brouwer, DE ONOVERWINNELIJKE VLOOT naar berichten van opvarenden en tijdgenooten

Fred. Oudschans Dentz, CORNELIS VAN AERSSEN VAN SOMMELSDIJCK Een belangwekkende figuur uit de geschiedenis van Suriname

Dr. Comelia W. Roldanus, ZEVENTIENDE-EEUWSCHE GEESTESBLOEI Dr. W. Lampen O.F.M., WILLIBRORD EN BONIFATIUS

Dr. Joh. Theunitt, CAROLUS CLUSIUS Het merkwaardige leven van een pionier der wetenschap

De serie wordt voortgesst

Sluiten