Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 5 JUN, 1PC6 Jr.

Besmettelijke Ziekten

Wet van den 21sten Juli 1928, S. 265, houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten (Besmettelijke-Ziektenwet S. 1928,

N°. 265).

Wet van den 28sten Maart 1877, S. 35, tot wering van besmetting door uit zee aankomende schepen.

Wet van den 6den Mei 1922, S. 272, tot toepassing van middelen vOor ontsmettings- of zuiveringsdoeleinden

■net aanteekeningen, besluiten enz. ter uitvoering en alphabetisch register

DOOR

Dr. L. LEIJDESDORFF

Secretaris-Rentmeester der Stichting Stads* en Academisch Ziekenhuis te Utrecht

DERDE DRUK

N.v. UITGEVBRS-MAATSCHAPPIJ /. E. J. TJEENK WILLINK, ZWOLLE, 1936

Sluiten