Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

WET van den 21sten Juli 1928, S. 265, houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten (BesmettelijkeZiektenwet S. 1928, n°. 265), zooals die is gewijzigd bij de wet van 30 December 1929, S. 589 en van

29 November 1935, S. 685 (tot verlaging van de openbare uitgaven). 17

BIJLAGEN DIER WET.

20 Juli 1867. Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende mededeeling der gevallen van kinderpokken en der verrigte vaccinatiën . 69

30 September 1929. Rondschrijven van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid aan Heeren Burgemeesters betreffende : besmettelijke Ziektenwet 70 1928. (B. S. 1929, n°. 204.)

1 October 1929, S. 448. Besluit ter uit¬

voering van de Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, n°. 265). (Zooals dit besluit is gewijzigd bij. dat van 30 October 1933, S. 556.) 73

2 October 1929. Beschikking van den

Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, ter uitvoering van art. 3, lid 4, der Besmettelijke-Ziektenwet, S. 1928 n°. 265. (Ned. Stct. n°. 192.) .... 96

2 October 1929. Beschikking van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, ter uitvoering van art. 8, lid 2 en 5, der Besmettelijke-Ziektenwet,

S. 1928, n°. 265. (Ned. Stct. n°. 192.) 97 9 October 1929. Beschikking van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, ter uitvoering van artikel 18 van het besluit van 1 October 1929, S. 448. (Ned. Stct. n°. 197.) (Ziekenbarakken voor Gemeentebesturen.) (Zooals deze beschikking is gewijzigd bij die van 17 Januari 1934 (Ned. Stct. 1934, n°.

12).) 98

17 Januari 1930, S. 16. Besluit tot uitvoering van de artikelen 17a en 17/ van de wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten, gewijzigd bij de artikelen 35 en 36 van de Besmettelijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928 n°. 265) en bij de wet van

30 December 1929 (Staatsblad n°. 589). 101

Sluiten