Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 8

ziekten dit artikel kan worden toegepast. (M. v. T.j

— In het oorspronkelijk ontwerp kwam de bepaling van het eerste lid niet voor. Naar aanleiding van de latere toevoeging zegt de M. v. A. : Om alle gedachte aan zucht naar terzijdestelling van de gemeentelijke autoriteiten uit te schakelen, is het artikel, zij het ten overvloede, in dien zin gewijzigd, dat het eerste lid betrekking heeft op de bevoegdheid van den burgemeester ten aanzien van zijn gemeente. Ten aanzien van welke ziekten die bevoegdheid zal gelden, kan de gemeenteraad vaststellen. Het tweede lid behelst de bevoegdheid van den Minister.

Ook vergaderingen kunnen, wanneer een ziekte zekere uitbreiding heeft gekregen, gevaarlijk zijn. Dank zij de moderne bestrijdingswijze is de kans, dat het zóóver komt, niet groot, maar er moet toch mede gerekend worden. De kans, dat deze bevoegdheid zal worden gebruikt met politieke bedoelingen is uitgesloten, omdat de feitelijke grondslag, een gevaarlijke verspreiding van een besmettelijke ziekte, niet dan hoogst zelden aanwezig zal zijn.

Godsdienstoefeningen zijn niet onder vergaderingen begrepen, evenmin als zij begrepen worden onder den term : recht van vergaderen.

Art. 8. 1. Een meerderjarig bewoner

van een woning, een vaartuig of voertuig, waarin een geval van een besmettelijke ziekte van groep B is vastgesteld, mag een kinderbewaarplaats of school niet bezoeken, tenzij de behandelende geneeskundige aan het hoofd van de bewaarplaats of van de school een schriftelijke verklaring geef , dat gevaar voor overbrenging van de ziekte niet bestaat. Voor de toepassing van deze bepaling wordt met een meerderjarig bewoner gelijk gesteld een minderjarig bewoner, die in een kinderbewaarplaats of een school arbeid verricht.

2. Het verbod, gesteld in het vorig

S. en J. n°. 26, 3e druk 2

Sluiten