Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 16

worden overgelaten aan den burgemeester, die een deskundige zal moeten hooren. Het tweede lid opent de mogelijkheid van regeling bij Koninklijk besluit, indien zou blijken, dat de eenvoudige regeling van het artikel in eenig geval niet zou voldoen. (M. v. A.)

Art. 16. Wij behouden Ons voor, voorschriften te geven omtrent het verbranden of op andere wijze vernietigen van voorwerpen, goederen of waren, en omtrent de reiniging en de ontsmetting.

Zie het bij het voorgaande artikel genoemde besluit.

Art. 17. 1. Wij behouden Ons voor te verbieden, te beperken of toe te staan onder voorwaarden nopens vervoer, onderzoek, afzondering, reiniging en ontsmetting, die Onze Minister noodig acht:

a. het binnenkomen in het land over de landsgrenzen van personen, die in een telkens door Ons te bepalen tijdvak vertoefd hebben in landen, streken of plaatsen, waar een der bij algemeenen maatregel van bestuur genoemde besmettelijke ziekten in zoodanigen omvang voorkomt dat ernstig gevaar voor overbrenging bestaat; alsmede het binnenkomen in het land, over de landsgrenzen van landloopers en zigeuners en van personen, die bij troepen reizen of de grens overtrekken;

b. het doortrekken door en het verkeer in het land van personen, die over de landsgrenzen komen en in een telkens door Ons te bepalen tijdvak vertoefd hebben in landen, streken of plaatsen, waar een der onder a bedoelde ziekten in zoodanigen omvang voorkomt dat ernstig gevaar voor overbrenging bestaat;

c. het binnenkomen van schepen langs binnenwateren.

Sluiten