Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Goten of andere waterloozingen, slooten en waterloopen, van welke men vermoeden kan, dat daarin uitwerpselen van lijders aan cholera, febris typhoidea, een van de beide vormen van paratyphus of dysenteria bacillaris zÜn geraakt, worden ontsmet op overeenkomstige wijze als de privaten. Indien dit niet mogelijk is, wordt het gebruik van het zich daarin bevindende water belet.

Straatvuil wordt zoo noodig behandeld volgens de regelen in het 2de lid van deze paragraaf aangegeven.

§ 5. Voorschriften omtrent het onschadelijk

maken van hesmet of van besmetting verdacht ongedierte.

A. Met betrekking tot ratten en muizen.

Ratten en muizen moeten worden gedood met zwaveligzuurgas, phosphorus, cyaanwaterstof of cyaanverbindingen, of andere middelen, in zoover de oyaanverbindingen en de andere middelen in staat zijn ratten en muizen te dooden.

De gedoode dieren worden, zooveel mogelijk ter plaatse waar zij worden gevonden, overgoten met kokend water, kresolzeepwater of petroleum, daarna met een tang aangepakt en in een waterdichten emmer of bak gedaan en ten spoedigste verbrand. Is verbranding niet mogelijk, dan kan daarvoor in de plaats treden begraving in een laag chloorkalk of fijn gemaakte ongebluschte kalk, of, zoo deze niet ter beschikking zijn, een laag gebluschte kalk, waarover aarde.

B. Met betrekking tot insecten en hun eieren. Insecten en hun eieren worden gedood met boven 70° C. verwarmde lucht, zeepwater van 10 pet., cyaanwaterstofgas of cyaanverbindingen, in zoover deze laatste in staat zijn insecten en hun eieren te dooden, petroleum of benzinedamp.

De gedoode dieren worden zooveel mogeljjk verzameld en daarna verbrand. De bjj de verzameling gebruikte werktuigen worden ontsmet.

Sluiten