Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model N°. 9c (artikel 17, 2e lid, van het Koninklijk besluit van 17 Januari 1930, Staatsblad K°. 16).

Jaar

Lijst der leerlingen in het bezit van een verklaring volgens model 6 (bewijs van gezondheidsbezwaar tegen de inenting).

ü g

<* Naam en voor- S- §■

o, namen der leer- 2 g Datum waar- jj«zon_

Ǥ lingen, die met * * op de verkla-

c een verklaring • • ring ophoudt derhe-

B volgens model °§ o van kracht te ,jen

| n°. 6 in de school g* g- zijn.

F zijn toegelaten, o g;

' §> op

Model N°. 9d (artikel 17, 2e lid, van het Koninklijk besluit van 17 Januari 1930, Staatsblad N°. 16).

Jaar

Lijst der leerlingen in het bezit van een verklaring volgens model 7 (bewijs van bezwaar gegrond op godsdienstige overtuiging).

Ü ö

. J g.

^ Naam en voornamen ^ c

qq- der leerlingen, die 3 S Bijzon-

g met een verklaring <$ < Aarh*

| volgens model n°. 7 « g-

g in de school zijn g. o den.

toegelaten. o g.

S- B‘

® .9?

Sluiten