Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Besluit van den 15den Mei 1933, S. 276, ter uitvoering van de wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35), gewijzigd bij de wetten van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 1893 (Staatsblad n°. 63), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), 31 Juli 1915 (Staatsblad n°. 346), 27 November 1919 (Staatsblad n°. 784) en van 24 Maart 1922 (Staatsblad n°. 135), tot wering van besmetting door uit zee aankomende sche-

- pen. (Zooals dit besluit is gewijzigd bij dat van 29 Maart 1934, S. 131.)

Wij WILHELMINA, enz. ;

Op de voordracht van Onzen Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en van Onzen Minister van Defensie van 27 Januari 1933/18 Maart 1933, n°. 2120 H, afdeeling Volksgezondheid, en lilde afd. A, n°. 115;

Gelet op de artikelen 1, 3, 5; 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 der wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35), gewijzigd bij de wetten van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 1893 (Staatsblad n°. 63), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), 31 Juli 1915 (Staatsblad n°. 346), 27 November 1919 (Staatsblad n°. 784) en van 24 Maart 1922 (Staatsblad n°. 135), tot wering van besmetting door uit zee aankomende schepen;

Den Raad van State gehoord (advies van 25 April 1933, n°. 35);

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en van Onzen Minister van Defensie van 3 Mei 1933, n°. 756H, afdeeling Volksgezondheid, en van 10 Mei 1933, lilde afd., A, n°. 127 ; Hebben goedgevonden en verstaan:

te bepalen:

§ 1. Algemeen.

Art. 1. Onder wet wordt in dit besluit verstaan de wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35), gewijzigd bij de wetten van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 1893 (Staatsblad n°. 63), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), 31 Juli 1915 (Staatsblad n°. 346), 27 November 1919 (Staatsblad n°. 784) en van 24 Maart 1922 (Staatsblad n°. 135), tot wering van besmetting door uit zee aankomende schepen.

Onder inspecteur wordt in dit besluit ver-

Sluiten