Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheepsgeneeskundige gedane vragen en de daarop door hen gegeven antwoorden.

Beslissing van den Burgemeester op bovenstaand advies.1

Gegeven den 19 te

De Burgemeester van

1 Indien de beslissing van den Burgemeester afwijkt van het advies van hem, die het gezondheidsonderzoek heeft gedaan, wordt daarvan aan dezen terstond en op de snelste wijze, zoo mogelijk langs draadweg, door den Burgemeester mededeeling gedaan (Artikel 8 van het Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 (Staatsblad n°. 276).

Model IV (Ambtelijk rapport aan den Burgemeester).

VERKLARING, bedoeld in artikel 10 van het Koninklijk besluit van 15 Mei 1933

(Staatsblad n°. 276), van

omtrent de maatregelen, waaraan het

schip, genaamd

zijne lading en zijne opvarenden zijn onderworpen.

Aan den Burgemeester van

De ondergeteekende

door U belast met de tenuitvoerlegging van maatregelen, waaraan het in hoofde dezes aangeduide schip,* dat aan een gezondheidsonderzoek onderworpen is geweest, zijne lading en zijne opvarenden moesten worden onderworpen, verklaart, dat de volgende maatregelen zijn toegepast:

a. Op het schip, genaamd ,

varende onder vlag, den

in de haven

19 aangekomen — — van

op de reede

Gezagvoerder

Vertegenwoordiger hier te lande van den eigenaar

Haven van afvaart -

Aangedane tusschenhavens

Haven van volgende bestemming

(Volgen de maatregelen).

Sluiten