Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die tot het verdelgen van ongedierte, van besmette schepen en goederen moet geschieden, vast te stellen als volgt:

REGELEN,

bedoeld in artikel 16 van het Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 (Staatsblad n°. 276).

A. OVER DE AANWIJZING DER MIDDELEN.

De middelen, te gebruiken bij de toepassing van maatregelen van ontsmetting, bedoeld in artikel 16 van het Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 (Staatsblad n°. 276), zijn :

1°. verzadigde stoom op atmosferischen druk of daarboven;

2°. kokend water, waarin 2 pet. soda is opgelost;

3°. oplossing van sublimaat 1 : 1000, bereid door per liter zuiver water op te lossen één sublimaatpastille, samengesteld volgens de Nederlandsche Pharmacopee, 5de uitgave, of 1 gram sublimaat en 400 milligram keukenzout met een spooatje methyleenblauw; wordt de oplossing van sublimaat in voorraad gehouden, dan moeten de flesschen met een etiket voorzien zijn, waarop, behalve de naam, ook het woord „Vergift” duidelijk leesbaar voorkomt, en die in eene gesloten kast worden bewaard; bij voorkeur worde van warme oplossingen gebruik gemaakt; voorwerpen, ontsmet met sublimaatoplossing, worden nabehandeld met eene oplossing van één deel soda op 100 deelen water;

4°. kresolzeepwater, versch bereid door één volumen kresolzeepoplossing als voorgeschreven in de Nederlandsche Pharmacopee, 5de uitgave, te mengen met 19 volumina zuiver water. De vloeistof bevat ongeveer 2% pet. ruw kresol. Zoo mogelijk worde van warme oplossingen gebruik gemaakt; voorwerpen, ontsmet met kresolzeepwater, worden nabehandeld met gewoon water;

5°. o. gebluschte kalk; b. kalkmelk. Deze laatste moet versch bereid worden door één volumen gebluschte kalk te mengen met 3 volumina water; '

6°. chloorkalk of andere chloorverbindingen, die ten minste 20 pet. werkzaam chloor bevatten

Sluiten