Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zondheidsorganisatie, die doorloopend beantwoordt aan wat noodig is om ziekten te voorkomen en die op zijn minst bepaalde regelingen omvat, welke de medewerking van een geneeskundige verzekeren telkenmale, dat diens aanwezigheid noodig kan zijn voor de in dit Verdrag bedoelde geneeskundige onderzoekingen.

Art. 4. Elke Hooge Verdragsluitende Partij is bevoegd om, rekening houdende met de kansen op besmettelijke ziekten, waaraan haar grondgebied kan blootstaan, te bepalen, of zij al of niet luchtvaartterreinen met gezondheidsdienst zal oprichten en welke goedgekeurde luchtvaartterreinen voor dat doel zullen worden uitgekozen.

Art. 5. Een luchtvaartterrein met gezondheidsdienst moet te allen tijde tot zijn beschikking hebben:

a. een georganiseerden geneeskundigen dienst, waaraan ten minste een geneeskundige en een of meer sanitaire beambten verbonden moeten zijn, met dien verstande, dat dit personeel niet bepaaldelijk op het luchtvaartterrein aanwezig behoeft te zijn;

b. een lokaal voor geneeskundig onderzoek;

c. al wat noodig is voor het afzonderen en het verzenden van verdacht materiaal ter onderzoek in een laboratorium, indien er geen mogelijkheid bestaat ter plaatse tot dat onderzoek over te gaan; )

d. de middelen om in geval van noodzakelijkheid de zieken te kunnen afzonderen, overbrengen en verplegen, degenen, die met de zieken in aanraking zijn geweest gescheiden van hen te kunnen afzonderen en om in daarvoor geƫigende lokalen, hetzij op het luchtvaartterrein, hetzij in de nabijheid er van, alle andere voorbehoedende maatregelen te kunnen uitvoeren;

e. het materieel, dat onmisbaar is om in een gegeven geval over te gaan tot ontsmetting, verdelging van insecten en ratten, zoomede tot toepassing van de overige maatregelen, die in dit Verdrag zijn vastgesteld.

Het luchtvaartterrein moet in het bezit zijn van eene voorziening voor eene voldoende hoeveelheid onverdacht drinkwater, zoomede van een alle mogelijke veiligheid biedend

Sluiten