Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten (Negri Sembilan, Pahang, Perak, Selangor), b. Niet-gefedereerde Maleische Staten (Johore, Kedah, Kelantan, Perlis, Trengganoe en Broenei), Mauritius, Nigeria (a. Kolonie, b. Protectoraat, c. Kameroen onder Britsch Mandaat), Noord-Borneo, Nyasalandprotectoraat, Palestina (met uitsluiting van Transjordanië), Serawak, Siërra Leone (Kolonie en Protectoraat), Straits Settlements, Tanganyikagebied, Transjordanië, Oegandaprotectoraat, Zanzibar-protectoraat (3 April 1935).

Besluit van den 14den September 1935, S. 574, tot nadere vaststelling van een model voor gezondheidsbrieven ten behoeve van uitgaande zeeschepen, laatstelijk vastgesteld bij Koninklijk besluit van 22 Februari 1927 (Staatsblad n°. 37).1

Wij WILHELMINA, enz. ;

Op de voordracht van Onzen Minister van Sociale Zaken van 1 Augustus 1935, n°. 1349 H/Dossier 41, Afdeeling Volksgezondheid;

Overwegende, dat het model van de gezondheidsbrieven ten behoeve van uitgaande zeeschepen, vastgesteld bij Ons besluit van 22 Februari 1927 (Staatsblad n°. 37) wijziging behoeft ;

Den Baad van State gehoord (advies van 20 Augustus 1935, n°. 34);

Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Sociale Zaken van 30 Augustus 1935, n°. 1513 H/Doss. 41, Afdeeling Volksgezondheid;

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:

Art. 1. De Gezondheidsbrieven ten behoeve van uitgaande zeeschepen worden afgegeven door het gemeentebestuur van de plaats, van waar de schepen naar het buitenland vertrekken.

Die Gezondheidsbrieven worden ingericht volgens het bij dit besluit behoorende model.

2. Bij de inwerkingtreding van dit besluit vervalt Ons besluit van 22 Februari 1927 (.Staatsblad n°. 37).

Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het

1 Zie de noot op blz. 130.

Sluiten