Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te bepalen dat de gezagvoerder zich met het luchtvaartuig begeeft naar het luchtvaartterrein i

het luchtvaartuig, zijne lading en zijn inzittenden onmiddellijk tot het vrije verkeer toe te laten.

Gegeven den 19 , te

Inspecteur

De pz ï -j7— voornoemd,

geneeskundige

N.B. Aan dit advies wordt een afschrift gehecht van de aan den gezagvoerder gedane vragen en de daarop door hem gegeven antwoorden.

Beslissing van den burgemeester op bovenstaand advies.1

Gegeven den 19 , te

De burgemeester van

1 Indien de beslissing van den burgemeester afwijkt van het advies van hem, die het gezondheidsonderzoek heeft gedaan, wordt daarvan aan dezen terstond en op de snelste wijze, zoo mogelijk telefonisch of telegrafisch, door den burgemeester mededeeling gedaan (2e lid van

artikel 8 van het Koninklijk besluit van

: ).

Model III. (Verklaring ten behoeve van

eigenaars van lading en van andere goederen.)

N°. —

VERKLARING, bedoeld in artikel 25, onder A, van het Koninklijk besluit van 11 Februari 1936 (Staatsblad n°. 840) omtrent de maatregeleny welke de lading en de andere goederen van het luchtvaartuig, gemerkt

van

nationaliteit, op het luchtvaartterrein van hebben ondergaan.

De burgemeester van ;

Gelet op het bepaalde onder A van artikel 25 van het Koninklijk besluit van 11 Februari 1936 (Staatsblad n°. 840);

Gezien het schriftelijk rapport, d.d

19 , n°. , van ;

Verklaart:

dat de lading en andere goederen van het luchtvaartuig, gemerkt

Sluiten