is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderland en volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zond het door met de opmerking, dat het daar op die manier inderdaad heen ging.

Zeide ik iets teveel, toen ik de N. S. B. een gevaar voor Nederland noemde?

Bedrog.

Oprechtheid is het laatste wat wij van deze Beweging mogen verwachten. Treffend wordt dit gedemonstreerd met de geschiedenis van „den Nationalen Jeugdstorm". O, het kleed van dezen N. J. S. is zoo onschuldig en zedig. Hoor maar wat de Heer van Geelkerken als doelstelling aangeeft: „De Nat. Jeugdstorm is ontstaan uit het verlangen, naar een jeugdvereeniging, die onafhankelijk is van politieke partijen en kerkelijke groepen" (men zou zoo zeggen, dat de Nederl. Padvindersvereeniging aan dien eisch voldeed!!)

Reeds op 3 Januari 1934 had Mussert verklaard: „Het is mijn „plan om van Geelkerken te belasten met de organisatie der „jongeren".

Toen op 27 Januari 1936 een „stormer" in hoogste instantie werd veroordeeld wegens overtreding van het uniformverbod, werd de zaak opgeheven en een nieuwe Nat. Jeugdstorm opgericht. De zuiverste camouflage. Maar de Heeren hebben er succes mede gehad, want het vorige jaar werd een lid der nieuwe organisatie tot in hoogste instantie vrijgesproken van overtreding van het uniformverbod, omdat niet was bewezen, dat de N. J. S. een bepaald staatkundig streven voorstaat. En zij kunnen weer loopen in uniformen, met sterren en strepen, met hooge laarzen en koppels, wat de groote attractie is om de jeugd in deze voorschool van de N. S. B. binnen te loodsen.

De Nat. Jeugdstorm heeft z.g. niets met de N. S. B. te maken, het is een toevallige coïncidentie, dat de plaatsvervanger van den Leider — de titel, dien Rudolf Hess in Duitschland heeft — van Geelkerken, tevens hoofd is van den N. J. S. Bij het 40-jarig jubileum van de Koningin kon men de troepen van den N. J. S. zien opgesteld onder leiding van hoplieden met de van elders bekende kaplaarzen en koppels en hen bij het passeeren van Hare Majesteit op commando den Duitschen groet zien brengen.

De leiding wil den N. J. S. zooveel mogelijk militair zien opgeleid: In het Nat. Dagblad van 25 Mei 1938 kon men een