is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven van moeder Elisabeth

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van haar niets te verwachten, dan eene tijdelijke en eeuwige schande. Maar toen voelde ik mijn hart "branden om die ziel te winnen voor God. Toen spande ik al mijn krachten in.Intusschen geraakte ze in de doodsslaap, ze bleef eenen gruimen tijd zonder taal of teeken; alle hoop was verloren, maar' ik toch niet, ik had mijne hoop niet verloren, neen, neen,omdat ik haar de medaille van 0.1. Vróuw Onbevlekt Ontvangen met behulp onder haar hoofdkussen had gelegd. Alhoewel ik door het huis liep gelijk iemand die het verstand verloren had. Mijn hart was gedurig voor den troon Gods met de H. Moeder Gods en de zoete' Naam Jezus om den Hemelschen Vader te bewegen en te gelijk Hem in Zijne woorden te vatten, met een levendig geloof en eene brandende liefde hoopte ik, dat deze arme ziel toch niet zou tot schande komen.

De dag ging voorbij, het werd avond. Mevrouw geraakte gelijk in eenen doodstrijd, het koud zweet lag met dikke druppelen op haar, men be—