is toegevoegd aan uw favorieten.

Gysbert Japicx wirken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Op d'Af-beeldinge Vande Vorstel ij cke Pop, sijn doorluchtige Hoogheyd Willem Henrick,

Prins van Oranje.

Dus soent de sonn' deez' Son, Oranjes bral en luyster, Op-dagend' uyt den nacht des grafs vermolsemd duyster. Hier flickert Willem we'er, wiens bloed lands vryheyd plant'. Hier blixemt Maurits kling, die d' Yber bracht aen 't beven. Hier 's Fredryck noch, die Vre'e 't Vereend' Land rijck

[quam geven. Hier's tweeden Willems Soon, Will'm Henrick.

God! hy brand'

In yver voor uw' Kerck, en 't heyl van Nederland.

G. JACOBS.

VI.

Aen de kunst-rijcke Margarita de Heer, Na oogh-verlusting in heur wonderwercking'.

Waer vliegt uw' geest heen? uyt 't gesicht, Verlicht-sterr', die natuyr verlicht?

Ghy bent aen Schaertijd noyt gebonden.

Ghy werckt, in Winter, Somer-stonden, Vol vruchtb'ren ooghst, in dood-dorr' Sel.

Grijz' Ys-vorst vormt g', in hooymaend, wel,