is toegevoegd aan uw favorieten.

Een andere dynamiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

immer weer vrij en licht is als een pasgeboren vreugde, en beseft den OVERVLOED die zulk een armoede bevat aan licht en ruimte, aan horizonnen van liefde. Deze armoede toch is onuitputtelijk aan wijsheid, inzicht, vrijheid, kracht, vindingrijkheid, geduld. Zij schept licht en ruimte uit die mysterieuze kracht van haar wezen : het arme, het Christus-lijke, het christelijke.

Wij, „christenen ", wij moesten dit zout der aarde zijn, om onszelf en anderen te helpen LEVEN, als vorstelijke zonen van den Eeuwigen Arme, Jezus Christus — te helpen léven in die opvlucht, in die onmételijke VRIJHEID, als ongenaakbare rotsen van heilige onafhankelijkheid en van onverwoestbare vreugde in Gods Licht.

35

Hoe weinig weten wij, dat w ij, „christenheid .verantwoordelijk zijn voor den toestand van Europa, wij, die niet het zout meer willen zijn van een verheugde armoede, welke éérste voorwaarde is om onafhankelijk en sterk genoeg te zijn de Waarheid te verkondigen.

36

Wanneer wij het Evangelie hooren voorlezen van de genoodigden op het bruiloftsmaal, meenen wij heimelijk tot de uitverkorenen te behooren, die reeds