is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van Grave

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is ten nauwste met de geschiedenis van Grave verbonden. Hier vervulden de Graafsche Katholieken in tijden van geloofsvervolging hun godsdienstplichten. (Zie Geschied, bldz. 77.)

Het kerkje hééft evenals Grave, veel van het krijgsgewoel te lijden gehad. Het is verschillende malen door bombardementen beschadigd. Geschiedkundigen schatten de oorsprong van dit zéér merkwaardige gebouwtje uit de 14e of 15e eeuw.

Er wordt momenteel getracht,. de aandacht van „Monumentenzorg’' op dit kerkje te trekken, opdat het als historisch monument, dat van zóó groote beteekenis is geweest voor de historie dezer streek en voor die van de stad Grave — speciaal voor het behoud van den Katholieken Godsdienst, — voor het nageslacht mag behouden blijven.

Op korten afstand van deze oude kerk bevindt zich het Velpsche Capucijnenklooster, in het begin der 17e eeuw door Pater Basilius van Brugge gesticht. Dit eerbiedwaardige gebouw bezit eveneens tal van oude kunstschatten, die de gastvrije volgelingen van St. Franciscus gaarne aan den belangstellenden vreemdeling zullen toonen.

Wil men nog meer bizonderheden uit de omgeving zien, dan raden wij aan een kijkje te nemen bij de onlangs gedichte kronkeling in de Maas vanaf Velp tot Neerloon, en de nieuw-gegraven rivier-arm, waardoor het dorp Keent op den Gelderschen oever een eiland geworden is.

In de dorpen vindt mén nog tal van oude bezienswaardigheden. Neerloon heeft een zéér oud Kerkje. Verderop komt men in Ravenstein, eveneens een oud stadje, met een rijke historie.