is toegevoegd aan uw favorieten.

In het rijk van zon en sterren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET MYSTERIE DER PLANEET VORMIGE NEVELS

vondst niet gehecht, want noch aan de Herschels, noch aan welken anderen man van het vak ook, lukte het om deze Duitsche bevinding te bevestigen.

Groot waren dan ook de verrassingen die de fotografie hier voor ons in petto hield, want toen het ringneveltje in het jaar 1886 voor de eerste maal gefotografeerd werd, bleek er in zijn centrum wel degelijk een ster te prijken. En wat nog wel het wonderlijkst was: de ster was op de foto heelemaal zoo zwak niet als uit de bovenstaande verhalen zou moeten volgen. De centraalster bleek even helder te zijn als dat andere sterretje, even rechts van de nevel (zie Plaat X), en dat was door eiken waarnemer altijd met het grootste gemak gezien!

Nu meene men niet, dat het bewuste sterretje daar in het nevelcentrum ter gelegenheid van het eerste kiekje dat er van hem genomen werd, misschien getracht had de plechtigheid een zekere luister bij te zetten door eens een oogenblik wat feller te gaan branden. Er zijn werkelijk sterren — veranderlijke sterren noemt men dat — waarbij om de zooveel maanden om de een of andere geheimzinnige reden de kaarssterkte plotseling wat wordt opgevoerd, dus zoo dwaas is die onderstelling hier nog niet. Maar op iedere foto van eenigszins langduriger expositietijd, die van de Liemevel tot nog toe werd gemaakt — en dat zijn er heel wat waren beide sterren even helder. En was de tijdsduur van de opname heel kort (slechts een paar minuten) dan werden de rollen zelfs omgedraaid en was de buitenste ster niet zichtbcuir, mü&r de ster in het centrum wel!

Men kent die gelukkige eigenschap van de fotografische plaat: het vermogen om lichtindrukken op te zamelen. Het menschelijk oog heeft deze eigenaardigheid niet. Of we nu een kwartier achtereen naar een ster kijken, of slechts een seconde lang, in beide gevallen zien we haar even helder. Maar geven we het sterrelicht gelegenheid om eenige tijd achtereen op de gevoelige laag van de fotografische plaat in te werken, dan is het resultaat in hooge mate afhankelijk van de expositietijd.