is toegevoegd aan uw favorieten.

In dienst van de liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hem voert. Moge de H. Geest, U, lieve Zusters, zegenen. Zuster Jozefa treurt over mijn besluit, bidt voor haar .... In de toekomst bid ik voor U, voor het heilig tabernakel.”

Spoedig is het Zondag 27 November. Op de gewone tijd komt Pater Superior om voor de zusters een onderrichting of toespraak te houden. Hij verklaart het Evangelie en spoort de zusters aan tot nederigheid en vertrouwen op God. Ten slotte zegt hij: „Zoals U, beminde Zusters, weet, zal op het feest van Maria Onbevlekt Ontvangenis de inkleding en gelofte-aflegging plaats hebben. De plechtigheid zal gemeenschappelijk zijn voor de Slotzusters en voor U. Ook Zuster Overste Maria en drie missiezusters zullen op die dag overtreden naar de Slotzusters.”

Die laatste woorden werken als een donderslag bij heldere hemel. Het is toch niet waar wat Pater Superior daar zegt? De zusters knielen verslagen in de banken. Enkelen bidden het Weesgegroet na, dat Pater Superior heeft voorgebeden. Anderen snikken. De zuster Portierster die 'n dringende boodschap voor Moeder Maria heeft, geeft haar een teken. Luid snikkend gaat ze mee naar de refter van de zusters. Alle zusters omringen haar daar in de diepste droefheid.

„Moeder Maria, U moogt ons niet verlaten!”

„Zuster Overste, wat begint U toch?”

„We hebben dan geen Moeder meer.”

Geen oog is nog droog. „Hoe kan Moeder Maria toch zo iets doen?” denken allen.

„Beste Zusters, alleen de heilige gehoorzaamheid is in staat mij van U te scheiden”, tracht deze met vaste stem te zeggen. Tevergeefs! De diepe droefheid is niet weg te nemen. Die legt zich de volgende dagen met nog nijpender knelling om ieders gemoed. Het zijn de laatste dagen van Moeder Maria bij de Missiezusters. 't Is of ze geheel de volheid van haar liefde nog eens aan allen schenken wil. Ze houdt heel de dag voor de zusters vrij, opdat ieder afzonderlijk nog eens bij haar kan komen, ’s Nachts ruimt ze op, schikt alles zo goed mogelijk voor de zuster die haar opvolgster wordt in het ambt van Overste.