Proces verslag over de strafzaak van het Sowjet-vijandelijke Trotzkistische Centrum, behandeld voor het Militaire College van het Hoge Gerechtshof van de U.S.S.R. op 23-30 januari 1937, tegen L.J. Pjatakow, K.B. Radek, G.J. Sokolnikow, ... , aangeklaagd van landsverraad, spionnage, diversie, sabotage en van de voorbereiding van terroristische daden, d.w.z. misdaden volgens artikel 58-1-a, 58-9, 58-11 van het strafwetboek van de R.S.F.S.R.

Dit object kan alleen worden bekeken in de leeszaal van de Koninklijke Bibliotheek.Voor meer informatie zie

Uitleg over toegangsbeperkingen