is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de economie der inheemsche samenleving in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertoont de opgekochte hoeveelheid blad fluctuaties, die met den prijs verband houden en er op wijzen, dat lage prijzen ten gevolge hebben, dat een deel der theeplanters zijn tuinen niet exploiteert.

Overigens is ook de elasticiteit van de prijzen merkwaardig. Men moet eer verbaasd staan over het feit, dat tegen een prijs van 1| cent per | K.G. nat blad nog 13.3 millioen K.G. droog kan worden opgekocht, dan over het feit, dat de verhouding areaal en opgekocht product van 45 a 54 % tot 32 a 38 % daalde. De verdere daling van den opkoop in de jaren 1933 en 1934 houdt verband met de theerestrictie, die half Juni 1933 in werking trad en een beperking met omstreeks 15 % ten gevolge had.

De klapperproductie van Java is niet bekend, wel echter het gedeelte, dat, tot copra bereid, door de oliefabrieken verwerkt dan wel als copra uitgevoerd wordt. Het is vooral dit deel van het klapperproduct, dat aan de bevolking geldinkomsten verschaft. Ook van de kapokcultuur zijn alleen de uitvoercijfers van haar verschillende producten (vezel, pitten, koeken) bekend. De beteekenis van beide cultures voor de geldinkomsten van Java’s bevolking kan worden afgeleid uit het volgende staatje.

i, .. _ .ï, » -is . _ Aü ®is a

Sb fi 5? i 'C c! ® t flj *co £ h @

Su’“3 *> o, § « & ~ g e a.5 s 4>p,W«j6c>Sge

Jaar ^ 8 o 2 ’S ^ 1 ï « 2 gö® 8 2 8 f 2 -5 8 3

2 o S1? » » S s «a £*o® a's® » S s, . a

| Ë.8S ü g e-a f z* * £ “ ga h-5

PQ J3 •**. gj 8 ** -3 p, *a I Eh «

1925 136.5 277.80 37.9 15.1 132.65 19.—

1926 131.2 270.— 35.4 14.8 142.82 21.1

1927 107.4 253.40 27.2 16.8 123.02 20.7

1928 222.6 240.30 53.5 16.9 101.46 17.1

1929 241.2 210.90 50.9 14.9 93.35 13.9

1930 153.7 180.20 27.7 18.3 66.06 12.1

1931 138.2 112.20 15.5 17.5 55.56 9.7

1932 . 223.4 82.40 18.4 15.4 42.60 6.6

1933 188.6 62.30 11.7 19.3 31.88 6.1

1934 179.6 45.20 8.1 16.8 30.59 5.1