is toegevoegd aan je favorieten.

Nachtvorst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

personeel der beide binnenlandsche fabrieken van hoog tot laag van Arthur's uitspattingen en dat in een uiterst overdreven voorstelling van zaken, maar tevens, dat de schoonfamilie van ingenieur van Stuyvesant de zaak hoog had opgenomen, de dochter had gehaald en heelemaal haar handen van hem had afgetrokken.

Faber wist nog een ding meer. Hij had direct berekend, dat Arthur deze escapades met een vrouw, wier veeleischendheid met één blik te schatten was, niet van zijn salaris had kunnen bekostigen, terwijl het algemeen bekend was, dat Marceline's eigen vermogen vrijwel aan Brederode was opgegaan.

Bij onderzoek bleek het Faber, dat zijn vermoeden juist was geweest en dat van Stuyvesant voor drie maanden salaris bij de fabriek in het krijt stond. Faber hield deze ontdekking geheim tot op den dag, waarop een voorloopige vergadering gehouden werd, met als hoofdpuntvan de agenda, de aanstaande directeursverkiezing. Toen liet hij zijn pleitbezorger op het psychologisch moment de aandacht vestigen op Arthur's onregelmatige financieele positie.

Men kan zeggen, dat de sterk overdreven geruchten omtrent Arthur's wangedrag een groote waardedaling ten gevolge hadden van het genus, dat hij altijd vertegenwoordigd had: De soepele welopgevoede intelligente man, de tactvolle en aimable gentleman, de ideale vertegenwoordiger der fabriek tegenover de buitenwereld, iemand, die zoowel met overheidsinstanties, als buitenlandsche machten kon onderhandelen, in één woord, de geschikte diplomaat van den handel.

De volgende redeneering lag voor de hand: Daar heb je nu zoo'n keurige meneer, die dan wèl correcte manieren heeft, zijn talen beheerscht en mooie pakken draagt,