is toegevoegd aan je favorieten.

Van aangezicht tot aangezicht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV

(Coert Lutinga aan Nico Onnes.)

Beste Nico,

Wij hebben geen afscheid genomen, toen ik Holland verliet. De avond, dien wij het laatst samen doorbrachten, was niet bepaald geslaagd en ik heb een tijdlang geloofd, dat het met onze vriendschap was gedaan. Hoewel ik mij als gedragslijn had voorgenomen, op geen enkele wijze critiek op jou uit te oefenen, is me dat niet gelukt. Het is beter, dat ik je dit schrijf, ik houd niet van struisvogelpolitiek.

Nu ik weer in mijn gewone leven te Batavia ben teruggekeerd, zijn mij sommige dingen duidelijk geworden, die ik in Holland niet begreep. Je moet dien avond in die malle dancing niet veel van mijn houding hebben begrepen. De kwestie is, dat ik er zelf toen niet veel van begreep!

Ik heb voldoende vertrouwen in jou en in onze veeljarige vriendschap om je nu openlijk de verklaring te geven van mijn gedrag. Ik ben van Marianne gaan houden. Ik heb haar voor mijn vertrek gevraagd, mijn vrouw te worden. Dat heeft zij geweigerd.

Ik weet niet, hoe jouw leven zich den laatsten tijd heeft ontwikkeld, maar ik vermoed, dat er een andere vrouw voor jou in het spel is. Je was veranderd. Kunnen wij weer als vrienden oprecht tegen