is toegevoegd aan uw favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tafel soms verteld worden. Ik ga mee naar de komedie-Stamboel, waar een Maleische „ster" optreedt. — Mijn diepst-innerlijke „ik" weent bij dit alles. Maar ik moet toch vergeten — ik wil niet denken aan vroeger.

In Indië neemt men het iemand niet spoedig kwalijk, als hij drinkt, vooral niet als die „iemand veel leed heeft gehad. Dus wordt ik er niet minder om geacht, dat ik wel eens „après boire" uit de Soos kom. Als ik overdag mijn werk maar goed doe! En op dit punt verandert er niets — tenminste oppervlakkig gezien. Zélf weet ik maar al te goed, dat mijn belangstelling voor mijn arbeid niet zoo groot is, als vroeger. Ik werk nu alleen om mijn brood te verdienen — ik word minder accuraat, minder gelijkmatig, óók in mijn werk.

Als ik een aanval van vijfdaagsche koorts heb en een paar dagen te bed moet blijven krijg ik gelegenheid na te denken. Zooveel mogelijk schakel ik het verleden uit — maar als ik het heden „bepieker", dan stel ik vast, dat het leelijk berg-af gaat met mij. Ik besteed minder zorg aan mijn uiterlijk, sla soms een dag over met scheren, baad mij in twee dagen niet — 'k weet héél goed, wat dat beteekent —- de langzame degeneratie van iemand, die te veel drinkt. Ik neem mij voor, dat het anders worden zal —

Als ik zoo met mijzelf de rekening opmaak, dan kom ik tot de overtuiging, dat het mij inderdaad gelukt is mij althans eenigszins immuum te maken voor de herinnering aan het verleden. Ook heb ik mijn karakter veranderd. Ik was een tamelijk ge~