is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRIJD

Het is die van Hauptmann von Templer.

,,Handen omhoog! Wie zich beweeqt wordt neergeschoten!"

Vijf paar handen gaan omhoog.

Maar op t zelfde oogenblik klinken schoten. Want Peter Harwig, die immers met zijn handen in den zak gezeten heeft, is erin geslaagd zijn revolver te voorschijn te halen.

Eén, twee, driemaal schiet hij ,,a bout portant" op den Hauptmann. Maar dan moet hij de revolver richten op één der militairen, die van ter zijde op hem toespringen. Een kolfslag velt hem neer en een oogenblik later ligt hij gebonden op den v oer. De andere vijf kerels zijn in enkele oogenblikken ontwapend en geboeid.

Intusschen knielt G.G. bij den Hauptmann neer, die na het derde op hem geloste revolverschot op den grond is neergezegen. Hij bukt zich over hem néén en knoopt hem de uniform los.

Op dit oogenblik komen nog meerdere soldaten net vertrek binnen en verdringen zich om hun gevallen aanvoerder. Maar een kort gebaar van den detective en een kort woord, op autoritairen toon uitgesproken, doen hen achteruitdeinzen

Zij kennen dezen man niet, velen weten zelfs niet hoe hij hier gekomen is, maar instinctmatiq gehoorzamen zij hem. Enkelen houden hem voor een dokter.

Maar deze bemerken onmiddellijk daarop, dat zij zich vergissen.

„Hier zal geneeskundige hulp noodig zijn" — zegt de detective, overeind rijzende. „Van de drie