is toegevoegd aan uw favorieten.

Moeder ik sterf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit dossier was de geschiedenis van 't conflict tusschen de Visiri's en de Kashi's, dat al de jaren door bleef smeulen, en telkens opnieuw in 'n twist, of een moord, of 'n kleine rooftocht opvlamde, 't Had, al die jaren door, veel papier gekost; dat heele conflict werden verdroogde, bestoven folio's, afschriften van de origineelen, waaruit de gouverneur op duizenden mijlen afstand, zijn richtlijnen putte voor de politiek, die er te voeren was. Met de eigenzinnigheid van geloof in eigen meening werd er nu gewaakt over een nauwgezette en doortastende uitvoering.

Er ontstond een bonte mengeling van verslagen en brieven; tientallen jaren door. De vrede tusschen de Kashi's en de Visiri's scheen een nachtmerrie te zijn geworden voor iederen nieuw benoemden gouverneur.

Den eenen resident scheen 't, dat eindelijk de tijd aanbrak voor betere betrekkingen tusschen de beide oude vijanden, maar plotseling brak Kashi de veekraal van een aan Visiri onderhoorig dorp in. Visiri klaagde en Kashi ontkende. Visiri stierf en Kashi stierf. De jongste Kashi lachte om 't gezag van den jongsten Visiri en stal zijn vrouwen uit Visiri's hutten. Dan had juist de huidige resident geschreven, dat een verzoening aanstaande scheen: Visiri brak op, en brandde een van Kashi's dorpjes neer, om zijn vrouwen terug te stelen.

„We hebben samenwerking noodig!" zei de resident. Met een geërgerd gebaar wierp Monsen het dossier van zich af.