is toegevoegd aan je favorieten.

Moeder ik sterf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terde hij naar zijn bureau terug.

De weken verliepen, en de zaak bleef in 't duister.

Willey liet zich zelfs niet zien op het bureau, en eischte

zelfs niet de voorgeschreven „regeerings-propaganda"

voor het dienst nemen bij de Werkbeurs op.

Zelfs ontweek hij Monsen, wanneer hij kon, nonchalant

en veelbeteekenend glimlachend.

De brief was door den gouverneur zelf geschreven. Hij was tevreden, en repte zelfs niet over de oneenigheid, die Monsen over de contingenten had gehad met den resident. Hoe was bij God de gouverneur tot dat krankzinnig resultaat van zevenhonderd kunnen komen?

Verwachtte hij soms, dat nu er vijfhonderd man in 'n snel tempo waren afgeleverd, de sector M. z'n zwarte mannen uit den grond kon stampen?

Het raadsel werd opgelost, nadat Frank van zijn verlof in den post was terug gekeerd.