is toegevoegd aan je favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat, toen de vloedgolf de brug trof, het water ruim een meter hoog over de brug heen had gestroomd, tegen dien druk niet bestand was geweest en mee was genomen. Verder, dat dat verhaal van opzet door den radja van Aek Haroem zelf den menschen was gesuggereerd om zich te wreken op Fetter. Het afschrift van het betreffende proces-verbaal, waarin tevens sprake was van Fetter's nachtwake, legde hij, als antwoord op Allanbert's beschuldiging, over.

Tegenover de bewering, dat hij voortdurend onaangenaamheden veroorzaakte met het bestuur, kon hij een brief van Kraus stellen. En zoo kon hij ook de verdere aantijgingen stuk voor stuk ontzenuwen, maar eindelijk kwam dan het geval, waar het blijkbaar om ging, waar waarschijnlijk heel deze séance op berustte.

Na de overneming van Sebrang Batang had Fetter het ontgonnen terrein opgemeten en bevonden, dat er twee honderd bouw minder was dan opgegeven. Dit had hij de directie gemeld en meteen gevraagd of er een aanklacht over ingediend moest worden. Doordat er geen sprake was van opzet, doch slechts van het teveel geloof hechten aan de opgave van aannemers, was er van een aanklacht afgezien.

De nu geuite en met triomf voorgedragen beschuldiging van Allanbert kwam hier op neer, dat er bij die overneming in het geheel geen of slechts een zeer klein tekort was geweest aan ontgonnen terrein, dat Fetter echter zelf twee honderd bouw minder had ontgonnen dan hij opgegeven had en een overeenkomstig bedrag aan gelden in zijn zak had gestoken. Het totaal aantal bouws zou dus kloppen, zoodat een contrölemeting niets zou opleveren. Verder verklaarde hij, dat zijn beschuldiging berustte op bepaalde inlichtingen en op de geteekende verklaring van verschillende menschen, die die overneming hadden meegemaakt en niets van dat zoogenaamde tekort afwisten.

Van het begin van de zitting af was Fetter nieuwsgierig geweest naar dit einde. Er waren hem tallooze mogelijkheden door het hoofd gegaan, waarvan met den noodigen bluf misschien wat te maken zou zijn geweest, maar dit had hij zeker niet verwacht.

20