is toegevoegd aan je favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV

„Ook een mop !" zei Mil.

„Wat je een mop noemt!" pruttelde Vermeer. „We slaan een figuur als modder! Stel je voor dat „de dokter hier al bij was gekomen voor de sectie!"

„Het is volkomen onbegrijpelijk," bracht Bunt wat heesch uit.

„Ja, enfin," zei Vermeer, „opschieten maar. Met „verwonderingen komen we geen steek verder. En „ik vertik het om ter wille van een wassen pop hier „langer die vieze stankjes in te ademen. Nou eerst „het laken er maar weer over... zoo... en goed dicht „stoppen... dat-ie d'r goed ingewikkeld zit... „wacht, ik heb hier net nog een paar veiligheidsspelden... Goed zoo... En pak jij je rommel „maar weer op je nek, Mil en dan als de weerlicht „hier uit!"

En wijl al die dingen al naar gelang Vermeer ze verordonneerde ook geschiedden, liepen ze weldra andermaal met zijn drieën door den langen stillen corridor en kwamen ze weer bij den portier.

„Brinkman," sprak Vermeer, „vertel jij me es „even: Wie heeft dat lijk hier gebracht?"

De portier haalde zijn schouders op.

„Ik ken die agent niet, meneer Vermeer."

„Was 't een gewone auto van ons ?"

„Tja..." de portier dacht even na. „Nee..."